بدینوسیله به اطلاع می رساند براساس برنامه اعلامی از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران متفاضیان واجد شرایط مشاغل ریلی به شرح فهرست باید برای انجام معاینات مورد نیاز با رعایت موارد ذیل مراجعه نمایند :

فهرست افراد واجد شرایط(سوزنبان،متصدی ترافیک)

فهرست افراد واجد شرایط(لکوموتیوران)

شرایط حضور داوطلبان تأیید شده مشاغل ریلی :

  1. آدرس محل انجام معاینات واقع در تهران – میدان راه آهن – خیابان شوش شرقی نرسیده به چهارراه خانی آباد – اداره کل امور رفاهی و سلامت – واحد طب کار راه آهن می باشد.
  2.  ساعت مراجعه از ساعت 8لغایت 10 صبح می باشد. ( بدلیل انجام آزمایش خون و ضرورت ناشتا بودن پس از زمان مقرر پذیرش افراد امکان پذیر نمی باشد )
  3. رعایت شرط ناشتا بودن حداقل 12-10 ساعت قبل از انجام کلیه آزمایشات الزامی می باشد
  4.  به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه عکسدار و دو قطعه عکس 4*3 تهیه شده در سه ماه اخیر الزامی می باشد.
  5.  عدم مصرف هرگونه داروی غیر ضروری ( بدون تجویز پزشک ) حداقل 48 ساعت قبل از انجام معایناتت و آزمایشات الزامی می باشد. ( مصرف هر گونه داروی خاص قبل از انجام آزمایشات و معاینات می بایست به مسئول واحد طب اطلاع داده شود )
  6.  داوطلبان بایستی برنامه ریزی یک شب اقامت در تهران را پیش بینی نمایند.