ماموریت شرکت

 • ارایه انواع خدمات پشتیبانی ( اداری، پرسنلی ، حسابدار ، حسابرسی ) و خدمات فنی در زمینه تامین نیروهای متخصص اجرای انواع عملیات

چشم انداز شرکت

ما در شرکت رادگستر محاسب در صدد هستیم با توسعه توانمندیهای سازمانی و بهره مندی از مدیران و کارکنان صدیق و کوشا، بهترین کیفیت ارائه خدمات پشتیبانی و فنی ، در راستای ماموریت تدوین شده ، را در کشور عزیزمان ارائه نموده و بعنوان یکی از مطمئن ترین و معتبرترین شرکت های طرف قرارداد سازمان ها و ارگان ها شناخته شویم.

 اهداف شرکت

 • تامین رضایت کارفرمایان بر مبنای کیفیت ، حسن عمل به تعهدات و خدمات مطلوب
 • تامین رضایت کارکنان بر مبنای تامین مالی، ثبات شغلی، شخصیت اجتماعی و تعالی فردی
 • افزایش با ثبات سود و سرمایه شرکت

 استراتژی شرکت

 • ارائه خدمات جامع، تخصصی و منحصر بفرد بر روی خدمات کلیدی
 • تثبیت برند شرکت از ارائه خدمات مطلوب
 • جهت گیری به سمت پایه گذاری یک کسب و کار پایدار

 خط مشی شرکت

 • اولویت دادن به نیازهای کارفرمایان و برقراری سازوکارهای لازم جهت تحقق آن
 • تاکید بر حسن انجام تعهدات شرکت در قبال کارفرمایان
 • افزایش و بروز نگه داشتن دانش تخصصی شرکت از راه تحقیق و توسعه (R&D) مستمر
 • حاکم نمودن نظم و تفکر سیستمی و نظام مند نمودن سازمان و فرآیندها در شرکت
 • بهبود مستمر در سیستم، فرآیندها و خدمات شرکت
 • بهبود، توسعه و بروزآوری زیرساختهای شرکت
 • جذب و پرورش نیروی انسانی کارآمد و متعهد و برقراری برنامه های آموزش و توانمندسازی آنان
 • ایجاد مکانیسم های انگیزشی جهت مشارکت موثر کارکنان در اهداف شرکت

 ارزشهای سازمانی شرکت

 • احترام به حقوق کارفرمایان و تلاش مجدانه در ایفای آن
 • تعهدگرایی و مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان و مشارکت آنان در تحقق اهداف سازمانی
 • ایجاد فضای کاری مناسب و روابط کاری صمیمانه میان مدیران و کارکنان
 • کارآیی و اثربخشی فعالیتها و فرآیندها
 • صداقت و درستکاری در قبال کارکنان، کارفرمایان و جامعه
 • پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای، قانون و تعهدات شرکت
 • اهمیت دادن به تامین مالی، سلامت، رفاه و رشد و تعالی کارکنان
 • خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات
 • ارزشهاي اسلامي و انساني
 • يادگيري، نوآوري، مشارکت سازماني و کار گروهي