هوالفتاح العلیم

اول دفتر به نام ایزد دانا	                  صانع پروردگار حیّ توانا
اکبر و اعظم، خدای عالم و آدم	              صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت که در کمال رافت و در نهایت عطوفت رخصت کار و کوشش را به ما عطا بخشیده است.

   ز کوشش، به هر چیز خواهی رسید          به هر چیز خواهی، کماهی رسید
       برو کارگر باش و امیدوار	             که از یأس ، جز مرگ ناید به بار 
     گرت پایداریست در کارها	             شود سهل ، پیش تو دشوارها

بانیان و مدیران شرکت رادگستر محاسب از بدو تاسیس مفتخراند که همواره در کنار اجرای وظایف انتفاعی مرتبط با شرکت، بر بستر خدمت صادقانه به همنوع ، ارتقا کیفیت انجام امور محوله و گشودن باب های جدید فعالیت پایدار بر مینای اندیشه اخلاق مدار حرکت می نمایند.
نتیجه حاصله از اهداف اولیه ترسیم گردیده، سابقه ای 15 ساله و مملو از فعالیت هایی متنوع در عرصه ارایه خدمات می باشد. که ضمن بالیدن به طول آن ، روز به روز سنگینی بار وظیفه افزایش عرض آن را بر دوش هایمان بیشتر حس می نماییم.
محوریت این سایت نیز بر همین منوال و مبتنی بر اطلاع رسانی و برقراری ارتباطی سریع و بی واسطه با مسئولین ، مدیران و پرسنل محترم می باشد.
در اینجا بسی شایسته است به مصداق آیه ی شریفه ی ( و من شکر نفسه فانما یشکر لنفسه ) از کلیه ی عوامل و دوستانی که در این سالها رفیق شفیق راه بوده اند و ما را در به سرانجام رساندن مطلوب وظایف و تعهدات یاری وهمیاری نمودند، کمال تشکر و تقدیر را داشته باشیم .
امید به اینکه ، آگاهی و مهارت را با سرعت، دقت و کیفیت عرضه کنیم و با همراهی و همدلی عالم عامل باشیم و هوشمندانه تلاش کنیم. ( لیس للانسان الا ما سعی )
دلتان به نور لطف خدا منور،
مشام جان تان به شمیم بهار معطر،
لطف روزگار بر ایام تان مقرر و هر روز تان مظفر باد.
اشکان سبزوارزاده
مدیر عامل