نام و مشخصات اعضاء هيئت مديره

 • آقای نعمت اله سبزوارزاده – رئيس هيئت مديره
 • آقای مهندس آرش زمانی راد – نائب رئيس هيئت مديره
 • آقای مهندس اشكان سبزوارزاده – مدير عامل

 

نام ومشخصات سهامداران

 • آقای نعمت ا… سبزوارزاده
 • آقای مهندس اشکان سبزوارزاده
 • آقای مهندس آرش زمانی راد
 • آقای مهندس افشين سبزوارزاده
 • آقای محمود اشرف کاشانی

سوابق و تجارب، تحصیلات و فعالیتهای انجام شده توسط اعضای هیئت مدیره  و کارشناسان

آقای نعمت اسبزوارزاده

-نوع مدرک : ليسانس

-رشته : بازرگانی

-تاريخ اخذ مدرک : 1350

-فعالیت های انجام شده :

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

  • تهيه و تدوين آئين نامه حسابداری جنسی غير متمرکز
  • تهيه و تدوين آئين نامه مالی  شرکت
  • تهيه و تدوين آئين نامه معاملات شرکت
  • تهيه و تدوين دستور العمل طبقه بندی حسابهای مرکز و نحوه عمليات در دفترداری مرکز
  • تهيه و تدوين دستور العمل طبقه بندی حسابهای نواحی و نحوه ثبت عمليات در ادارات حسابداری نواحی
  • تدريس دوره های کوتاه مدت حسابداری ، انبارداری ، ضوابط مالی و دوره کاردانی مالی و اداری

 

 • شرکت مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران( مترا )
  • تهيه و تدوين آئين نامه های مالی و معاملات شرکت
  • تهيه و تدوين آئين نامه استخدامی شرکت

 

 • شرکت قطارهای مسافری رجاء
  • تهيه و تدوين آئين نامه های مالی و معاملات شرکت

 

 • شرکت صنایع بهداشتی کوپر
  • تهيه وتدوين آئين نامه های مالی و معاملات شرکت
  • تهيه و تدوين آئين نامه های استخدامی شرکت

-سوابق خدمت :

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

  • از مرداد 1352 الی 1353 حسابرس در واحدهای واحد های مختلف
  • از سال 1354 الی  1357 رئيس قسمت حسابداری باز نشستگی
  • از سال 1358 الی  1360 معاون اداره کل بازنشستگی و نیز معاون اداره کل حسابداری
  • از سال 1361 الی 1368 حسابرس حوزه  مديريت اداره کل حسابداری

 

 • شرکت مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران( مترا )
  • از سال 1364 الی 1368 مدير مالی
  • از سال 1369 الی 1374 مدير اداری مالی و مشاور مدير عامل
  • از سال 1374 الی خرداد 1375  مدير گروه  قراردادها و پيمان و مشاور مدير عامل
  • از تيرماه سال 1375 انتقال به شركت قطارهاي مسافري رجاء

 

 • شرکت قطارهای  مسافری رجاء
  • از تير ماه سال 1375 الی1377 عضو هيئت مديره و معاون پشتيبانی
  • از مهرماه سال 1378  « بازنشسته »

 

 • بخش خصوصی
  • از اول سال 1378  لغایت دی ماه 1388 عضو هیئت مدیره و معاون اداری مالی و اقتصادی شرکت افزار گستر
  • از تير ماه 1382 تا کنون رئيس هيئت مديره  شرکت راد گستر محاسب

آقای مهندس اشکان سبزوارزاده

 –نوع مدرک : ليسانس

-رشته : مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

-تاريخ اخذ مدرک : 1376

 

-نوع مدرک  : فوق لیسانس

-رشته : مدیریت و برنامه ریزی

-تاریخ اخذ مدرک : 1386

-سوابق خدمت :

 • از تير 1374  الی شهريور 1377 شرکت مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران( مترا )
 • واحد داده پردازی – طراحی و ترسيم کامپيوتری نقشه های روسازی راه آهن
 • از مهر 1377  الی خرداد1380 شرکت خدمات مهندسی نماد موج
 • کارشناس کابل کشی ، نصب و راه اندازی علائم ايستگاههای درياچه و بسطام
 • از خرداد 1380 تا کنون شرکت مهندسی راژمان کبير – نائب رئيس هيئت مديره
 • مدير پروژه و سرپرست كارگاههاي نصب و راه اندازي تجهيزات علائم الکتریکی ايستگاههاي راه آهن جمهوری اسلامی
 • محورهای  بافق بندر عباس ، مشهد سرخس ، شاهرود – مشهد
 • مدیر پروژه های نصب و نگهداری فاز 1 و 2 راه آهن شهری مشهد
 • مدیر پروژه نصب سیگنالینگ سازمان قطار شهری مشهد
 • مدیر پروژه نصب سیگنالینگ سازمان قطار شهری تبریز
 • از خرداد ماه 1382 تا کنون شرکت راد گستر محاسب – مدير عامل

آقای مهندس افشين سبزوارزاده

نوع مدرک : ليسانس

-رشته : برق /  الکترونيک

-تاريخ اخذ مدرک : 1375

-سوابق خدمت :

 • از سال 1376  الی ارديبهشت 1378 شرکت صنايع الکترونيک ايران – مهندس کاليبراسيون دستگاههای اندازه گيری
 • از اسفند 1378  الی تير 1380شرکت خدمات مهندسی نماد موج – عضو هيئت مديره
 • طراحی ، ساخت و نصب و راه اندازی راهبند هوشمند
 • مهندس تعميرات و نگهداری علائم ايستگاههای داخلی راه آهن فولاد مبارکه
 • مهندس کابلکشی و نصب علائم ايستگاه راه آهن امروان
 • مهندس کابل کشی و نصب علائم ايستگاه راه آهن درياچه
 • مهندس کابل کشی و نصب علائم ايستگاه راه آهن بسطام
 • از خرداد 1380 تا کنون شرکت مهندسی راژمان کبير – عضو هيئت مديره و مدير عامل
 • مدير پروژه توسعه مرکز تلفن خيرآباد ورامين ( شرکت راژمان کبير)
 • مدير پروژه توسعه مركز مخابرات خيرآباد ، ورامين ، پيشوا ، دهوين – رشت
 • مدير پروژه طراحی و راه اندازی سيستم فروشگاه اينترنتی ( شرکت راد گستر محاسب )
 • مدير پروژه نگهداری و پشتيبانی سايت www.Homeelectronics.org ( شرکت راد گستر محاسب )

آقای مهندس آرش زمانی راد

-مدرک : ليسانس

-رشته : برق و مخابرات

-تاريخ اخذ مدرک : 1375

-سوابق خدمت :

 • از بهمن 1374  الی آبان 1378  شرکت راه آهن راهبان
 • مهندس نصب و راه اندازی علائم وارتباطات ایستگاههای ديزيچه و حسن آباد فولاد مبارکه
 • سرپرست کارگاه نصب تجهيزات علائم شانتينگ يارد فولاد مبارکه
 • از آذر 1378 الی تير 1380  شرکت خدمات مهندسی نماد موج ( عضو هيئت مديره )
 • ساخت و نصب و راه اندازی راهبند هوشمند موج
 • سرپرست پروژه تعمير و نگهداری علام و ارتباطات ايستگاههای داخلی راه آهن فولاد مبارکه
 • سرپرست پروژه کابل کشی و نصب علائم  و ارتباطات ايستگاه راه آهن امروان
 • سرپرست پروژه کابل کشی و نصب علائم  و ارتباطات ايستگاه راه آهن درياچه
 • سرپرست پروژه کابل کشی و نصب علائم و ارتباطات ايستگاه راه آهن بسطام
 • از خراداد 80  تا کنون شرکت مهندسی راژمان کبير – رئیس  هيئت مديره
 • سرپرست پروژه کابل کشی و نصب علائم و ارتباطات ايستگاه زادمحمود
 • سرپرست پروژه کابل کشی و نصب علائم و ارتباطات ايستگاه اضطراری 8
 • سرپرست پروژه کابل کشی و نصب علائم و ارتباطات ايستگاه اسفراين
 • سرپرست پروژه تعمير و نگهداري دو ساله علائم الكتريكي چهار محور خروجي تهران شامل 31‌ ايستگاه
 • شرکت راد گستر محاسب – نائب رئيس هيئت مديره

آقای محمود اشرف کاشانی

-نوع مدرک : ليسانس

-رشته : حسابداری

-تاريخ اخذ مدرک : 1354

سوابق خدمت :

 • از سال 1353 الی شهريور 1356 مميز وزارت امور خارجه
 • از خرداد 1356 الی خرداد 1358 مسئول  بودجه پشتيبانی منطقه 3  نيروی زمينی « دوران خدمت سربازی »
 • از سال 1358 الی 1363 مدير مالی ، بودجه و تدارکات شرکت پخش نو
 • از سال 1363 الی 1364 کارشناس مالی اداره کل ساختمان راه آهن – وزارت راه و ترابری
 • از سال 1363 الی 1368 سرپرست اداری و مالی شرکت مهندسین مشاور توسعه راه آهن ايران( مترا )
 • از سال 1368 الی 1372 مدير عامل شرکت سالمين
 • از اسفند 1368 الی مهر1370 عضو شورای ورزش و سرپرست تيم های فوتبال بانک تجارت
 • از سال 1373 الی 1375 مشاور مالی و اداری شرکت آبادگران
 • از سال 1376 الی 1377 مشاور معاونت پشتيبانی شرکت قطارهای مسافری رجاء
 • از سال 1377 الي 1382 عضو هيئت مديره و معاون اداری و مالی شرکت نور افزار گستر
 • از سال 1382 الي 1384 مدير عامل شركت نور افزار گستر
 • از سال 1366 الی 1384 مشاور ورزشی باشگاه شاهين
 • از سال 1384 تا كنون عضو هيئت مديره و معاون اداري و مالي شركت راهكار صنايع نوين