شرکت رادگستر محاسب در سال 1380 با ایده اولیه بالفعل نمودن تجارب و توان فنی و اجرایی مدیران موسس ، در یک مجموعه حقوقی واحد با مالکیت خصوصی به شماره 175098 در اداره ثبت شرکت ها، ثبت و تاسیس گردید.

دامنه و زمينه فعاليتهای شرکت به شرح ذیل طراحی و پیش بینی گردید :

-ارائه خدمات پشتيبانی از جمله اداری ، پرسنلی ، حسابداری و حسابرسی

-انجام کليه امور خدماتی اشخاص حقيقی و حقوقی ، پيمانکاری

-انجام معاملات بازرگانی و امثالهم

در اجرای اهداف مذکور شرکت مجاز به انجام موارد ذيل است « بدون آنکه محدود به آنها باشد»:

-ارائه خدمات کامپيوتری سخت افزار و نرم افزار و طراحی سايت و فروشگاههای مجازی

– انجام خدمات حسابداری و حسابرسی

– انجام خدمات پشتيبانی (از جمله خدمات اداری و …) خدمات پرسنلی و تامين پرسنل مورد نياز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

– انجام خدمات پيمانکاری از جمله خدمات ، تدارکات، انبارداری و خدمات فنی و سایر خدمات پیمانکاری از هر نوع.

– انجام معاملات بازرگانی

در اجرای اهداف مذکور شرکت مجاز به انجام موارد ذيل است « بدون آنکه محدود به آنها باشد»:

-ارائه خدمات کامپيوتری سخت افزار و نرم افزار و طراحی سايت و فروشگاههای مجازی

– انجام خدمات حسابداری و حسابرسی

– انجام خدمات پشتيبانی (از جمله خدمات اداری و …) خدمات پرسنلی و تامين پرسنل مورد نياز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

– انجام خدمات پيمانکاری از جمله خدمات ، تدارکات، انبارداری و خدمات فنی و سایر خدمات پیمانکاری از هر نوع.

– انجام معاملات بازرگانی

شناسه ملی: 10102174811      

شماره کد اقتصادی: 9387-1975-4111

– زمينه فعاليتهای شرکت:

– ارائه کليه خدمات پشتيبانی  ( اداری ، پرسنلی و ..) ، تامین نیرو ، حسابداری و حسابرسی ،  تدارکات ، انبارداری ، خدمات فنی  و تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات و سایر خدمات پیمانکاری (پشتیبانی و فنی از هر نوع ) به کلیه  اشخاص حقيقی و حقوقی ،

– انجام کلیه معاملات بازرگانی مجاز ، واردات و صادرات .

– ارائه خدمات کامپيوتری (سخت افزار و نرم افزار)  و  طراحی سايت اينترنتی و فروشگاههای مجازی .

– انجام خدمات مشاوره و کارشناسی در خصوص همایش ها، سمینارهای آموزشی و … بین المللی و حضور در جلسات مجامع داخلی و بین المللی و تهیه بروشور و کاتالوگ و پاور پوینت، تهیه متن سخنرانی و ترجمه مکتوب و شفاهی و همزمان فارسی به انگلیسی و با لعکس بصورت تخصصی در موارد ذکر شده در فوق.

–  ساير امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت

 

– اهم فعالیتهای شركت:

 1– فعاليت غيرپيمانكاري:

طراحی سايت خانه الکترونيک در نيمه اول 80

-راهبری سايت خانه الکترونيک شامل www.Homeelectronics.org (خاتمه یافته)

– فروشگاه On line (خاتمه یافته)

– ارائه اطلاعات فنی و مشابه يابی قطعات الکترونيکی بصورت رايگان (تا پایان سال 1385)

– خريداری توليدات شرکتهای خارجی از طريق اينترنت جهت تامين نيازهای داخلی (پایان سال 1385)

– راهنمای شناخت و اطلاعات فنی قطعات الکترونيکی (cook Book )

فعالیت های مذکور تا پایان سال 1385 انجام پذیرفته است.

 

2-فعاليت هاي پيمانكاري :

رئوس فعالیت های پیمانکاری بشرح ذیل میباشد :

 • ارائه خدمات کارشناسی در امور بین الملل  (بالاخص در زمینه همایش ها و سمینارهای آموزشی بین المللی و ترجمه مکتوب و شفاهی و همزمان فارسی به انگلیسی و بالعکس و …)
 • تأمين نيرو برای خدمات پشتيباني ریلی.
 • ارائه خدمات اداری و مالی در زمینه های مختلف .
 • ارائه خدمات تخلیه و بارگیری با تامین نیرو.
 • ارائه خدمات سیر و حرکت راه آهن
 • ارائه سایر  خدمات
 • خدمات مشاوره و کارشناسی در زمینه تهیه بروشور و کاتالوگ های تخصصی، بروز رسانی موازی سایت لاتین سازمان، بررسی ایمیل های دریافتی بین المللی و تهیه پاسخ و ارسال پاسخ در زمینه انرژی های نو
 • حضور کارشناسان در همایش ها و سمینارهای بین المللی با حضور مقامات ذیربط
 • ارائه خدمات کارشناسی در زمینه بررسی و مطالعه اسناد و مدارک مربوط به کارگاه ها و سمینارهای آموزشی بین المللی
 • تهیه متن سخنرانی مقامات در جلسات بین المللی و تهیه پاسخ کلیه مکاتبات فیزیکی دریافتی و ارسالی بین المللی
 • انجام خدمات کارشناسی و بررسی و مطالعه اسناد دریافتی و ارسالی مربوط به حضور در جلسات مجامع بین المللی اعم از اکو، آیسسکو، گروه 15، گروه D8، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، کنواسیون تغییرات اقلیم و سایر موارد در این ارتباط
 • انجام خدمات ترجمه مکتوب و شفاهی و همزمان فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی بصورت تخصصی در زمینه های فوق
 • تهیه پاور پوینت های مرتبط جهت ارائه در جلسات
 • انجام خدمات کارشناسی بررسی گزارشات و کاتالوگ های دریافتی از سرمایه گذاران و شرکت های خارجی.